Tvrtka:
AGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet

Skraćeni naziv:
AGROLAGUNA d. d.

Sjedište društva:
Mate Vlašića 34
52440 Poreč – Parenzo

Adresa uprave Društva:
Mate Vlašića 34
52440 Poreč – Parenzo

Adresa elektroničke pošte:
agrolaguna@agrolaguna.hr

Telefonski broj:
+385 52 453 179

Web:
agrolaguna.hr

Pravni oblik:
Dioničko društvo

Matični broj (MB):
03050939

Matični broj subjekta (MBS):
040003761

Osobni identifikacijski broj (OIB):
84196188473

EUID:
HRSR.040003761

Registarski sud:
Trgovački sud u Pazinu

Osnovano:
1963. godine u Poreču – Parenzo

Temeljni kapital Društva:
19.359.197,00 EUR uplaćen je u cijelosti

Matična organizacija:
Fortenova grupa d.d.

Predsjednik Uprave:
Nerina Zec

Član Uprave:
Danijela Kontić

Banka:
Erste&Steiermaerkische Bank d.d.
Sjedište: Ivana Lučića 2, Zagreb
IBAN: HR9124020061101017454
SWIFT: ESBCHR22

Banka:
Zagrebačka banka d.d.
Sjedište: Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
IBAN: HR7023600001103017344
SWIFT: ZABAHR2X