Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA PODATAKA

Agrolaguna d.d. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih zaposlenika, kandidata za zapošljavanje, korisnika svojih proizvoda, korisnika Internet stranica i društvenih mreža kojima upravlja, prijavitelja nepravilnosti, poslovnih partnera, te svih trećih zainteresiranih strana, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Agrolaguna d.d. odgovorno pristupa zaštiti osobnih podataka i s podacima postupa u skladu s Općom uredbom EU o zaštiti podataka, te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Kako bi osigurali poštenu i transparentnu obradu želimo Vam na lako razumljiv način pružiti informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad Vašim osobnim podacima i privolama.

Što su osobni podaci?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji i sl.

Što je obrada podataka?

Obrada podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Tko je ispitanik?

Ispitanik je fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju nekom od navedenih obrada osobnih podataka.

Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

AGROLAGUNA D.D., Poreč, Mate Vlašića 34, T: +385 52 453 179, zastita.podataka@agrolaguna.hr (AGROLAGUNA d.d./ Voditelj obrade)

2. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem na adresu: AGROLAGUNA D.D., Poreč, Mate Vlašića 34, sa naznakom: „Zaštita osobnih podataka“ ili putem elektroničke pošte: zastita.podataka@agrolaguna.hr

Koje podatke obrađujemo, u koju svrhu i na temelju koje osnove, koja su vaša prava, kao i sve ostale bitne informacije možete pronaći u sljedećim Obavijestima:

Obavijest o obradi osobnih podataka trećih osoba

Obavijest o obradi osobnih podataka kandidata za zapošljavanje

Obavijest o obradi osobnih podataka (prijenos unutar grupe)

Obavijest o obradi osobnih podataka dioničara društva Agrolaguna d.d.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

Ako posjećujete poslovne objekte AGROLAGUNE d.d. možete biti snimljeni našim nadzornim kamerama ako ste ušli u perimetar snimanja kamera koji je jasno označen. U tom slučaju, obrađujemo Vašu videosnimku.

AGROLAGUNA d.d. koristi videonadzor temeljem legitimnog interesa u svrhu upravljanja sigurnošću i zaštitom osoba i imovine.

Video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.

Snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci, osim ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku ili ako je zakonom ili drugim propisom propisan duži rok čuvanja.