AGROLAGUNA d.d. sa sjedištem u Poreču, Mate Vlašića 34, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem MBS: 040003761, OIB: 84196188473, obavještava cijenjene poslovne partnere da je dana 28. veljače 2018. godine Trgovački sud u Zagrebu pod poslovnim brojem 47 St-1138/17-2151 opozvao izvanrednog povjerenika g. Antu Ramljaka u postupku izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor d.d., Zagreb, i njegovim ovisnim i povezanim društvima u koja se ubraja i Agrolaguna d.d. i novim izvanrednim povjerenikom imenovan je g. Fabris Peruško.

Na ovim stranicama možete pratiti sve informacije vezane uz postupak izvanredne uprave.

POZIV VJEROVNICIMA

Ovim putem pozivamo sve vjerovnike koji to već nisu učinili da u najkraćem roku prijave svoje tražbine sukladno propisanoj proceduri, a svakako prije konačnog isteka roka 9. lipnja 2017. S obzirom na očekivano velik broj prijava, a do isteka roka preostaju dva tjedna, ljubazno molimo da ispravno ispunjene prijave, ako je moguće nakon prethodno usklađenog iznosa otvorenih stavaka s kompanijom dužnikom, dostavite čim prije kako bi svaka od njih mogla biti jednako kvalitetno i sustavno obrađena te kako bi ovaj cijeli proces bio brži i učinkovitiji. Također preporučamo da potrebnu dokumentaciju šaljete poštom umjesto da je osobno dostavljate.

Dodatne informacije o potrebnim dokumentima i načinu prijave tražbina dostupne su na web stranici Agrokora kao i na stranicama kompanija članica koncerna. Potencijalne dodatne upite možete uputiti na adresu: creditorenquiries@agrokor.hr

PRIJAVA TRAŽBINA – DODATNE UPUTE

POSLOVNI BROJ SPISA I SUDSKA PRISTOJBA

Sukladno članku 257. Stečajnog zakona uz prijavu tražbina izvanrednom povjereniku sa na obrascu 18 u dva primjerka dostavlja i sljedeće:

 • Podatke za identifikaciju vjerovnika
 • Podatke za identifikaciju dužnika
 • Pravna osnova tražbine, iznos tražbine u kunama
 • Naznaka o dokazu za postojanje tražbine
 • Naznaku o postojanju ovršne isprave
 • Naznaku o postojanju postupka pred sudom

Prijavi tražbine se u prijepisu prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.

S obzirom da je Obrazac br. 18. prvenstveno koncipiran za prijavu tražbina u stečajnim postupcima, na istom je predviđena rubrika “Poslovni broj spisa” u kojem možete upisati broj St-1138/2017. To je broj pod kojim je otvoren postupak izvanredne uprave koji se vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. Unošenje navedenog broja nije obveza, rubrika može ostati i prazna, tako da već poslane prijave tražbina koje nemaju upisani poslovni broj ne treba mijenjati.

Postupak izvanredne uprave vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, pod poslovnim brojem St-1138/2017, stoga bi taj broj vjerovnici trebali upisivati u rubriku “Poslovni broj spisa”. Unošenje navedenog broja nije obveza, rubrika može ostati i prazna, tako da već poslane prijave tražbina koje nemaju upisani poslovni broj ne treba mijenjati.

Vezano za pristojbe, koje su prihod Državnog proračuna, prema Tar. br. 23. Zakona o sudskim pristojbama, za prijavu svake pojedine tražbine, vjerovnik plaća pristojbu u iznosu od 2% od vrijednosti potraživanja, ali ne više od 500,00 kuna, s tim da se kao pristojbena osnovica na prijave vjerovnika, uzima iznos tražbina kojeg prijavljuje vjerovnik.

Instrukcije za plaćanje u tuzemstvu i inozemstvu:

https://sudovi.pravosudje.hr/tszag/index.php?linkID=23

PRIJAVA TRAŽBINA – MJENICE

 1. Svi imatelji mjenica na dan 9. 4. 2017. prijavljuju tražbinu po mjenici do 9.6.2017.
 2. Prilikom prijave tražbina i/ili podnošenja po mjenici potrebno je dostaviti:
 •  Ovjerenu fotokopiju mjenice s obje strane – posebno mora biti vidljiv serijski broj mjenice te redoslijed indosmana na poleđini mjenice
 •  Dokumentaciju osnovnog temeljnog posla temeljem kojeg je izdana mjenica
 •  Dokumentaciju posla temeljem kojeg je mjenica došla u posjed trenutnog imatelja mjenice (zadnji indosman)
 1. Imatelji mjenice (remitenti na mjenici) ne smiju vraćati mjenice izdavatelju mjenice.
 2. Regresni dužnici (solidarni dužnici/jamci stečajnog dužnika) koji još nisu platili za glavnog dužnika trebaju podnijeti zahtjev za osiguranje iznosa što će ga platiti za dužnika razmjerno iznosu koji bi im pripao kao stečajnim vjerovnicima prema članku 143. stavku 2. Stečajnog zakona, jer još nemaju tražbinu, no trebaju objasniti na koji način su oni postali regresni dužnici i potkrijepiti zahtjev pratećom dokumentacijom kojom se to dokazuje.
 3. Regresni dužnici (solidarni dužnici/jamci stečajnog dužnika) koji su već izvršili isplatu (prije ili nakon otvaranja postupka izvanredne uprave) stekli su pravo regresa i svoju tražbinu mogu ostvarivati podnošenjem prijave, kao i svi drugi vjerovnici koristeći obrazac 18 u kojem trebaju navesti tko je bio imatelj mjenice i kako su je stekli.
 4. U slučaju prijave tražbina mjenica u stranoj valuti primjenjivat će se prodajni tečaj Hrvatske narodne banke na dan otvaranja postupka izvanredne uprave, odnosno na dan 10. travnja 2017. godine.

Molimo da imate u vidu da gornje upute služe isključivo u informativne svrhe, i nisu namijenjeni, niti se u iste možete pouzdati kao u pravne savjete. Stoga Vas upućujemo da se konzultirate sa svojim pravnim savjetnicima radi ishođenja kvalificiranog pravnog savjeta kako biste ostvarili svoja prava u postupku izvanredne uprave.

 

POZIV I UPUTA VJEROVNICIMA ZA PRIJAVU TRAŽBINA

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, St-1138/17, od dana 10. travnja 2017. otvoren je  postupak izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor d.d. i njegovim povezanim i ovisnim društvima sukladno  Zakonu o postupku izvanredne uprave u Trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: Zakon o postupku izvanredne uprave). Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, odnosno najkasnije do 09. lipnja 2017. godine.  Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da izvanrednog povjerenika obavijeste o svojim pravima, u skladu s odredbama čl. 258. Stečajnog zakona, u gore navedenom  roku.

Zakon o postupku izvanredne uprave za prijavu tražbina nalaže korištenje obrazaca propisanih Stečajnim zakonom, što se vidi iz njihovog naziva. Za otklanjanje svake sumnje navodimo da su Agrokor d.d. i njegova povezana i ovisna društva u postupku izvanredne uprave, a ne u stečaju.

Kako bismo operativno pomogli kod pripreme prijave tražbina i omogućili njihovu brzu obradu, pozivamo vjerovnike Agrolaguna d.d. Poreč da se jave radi usklađivanja iznosa otvorenih stavaka na datum 09. travnja 2017. godine.

Kako bi se usklade provodile u što kraćem roku molimo vjerovnike da pripreme razradu otvorenih potraživanja na dan 09. travnja 2017. u elektronskom obliku (ukoliko je moguće u excel formatu). Navedeno nije zakonska obveza, a podatke koji će biti uključeni u analitici otvorenih potraživanja na dan 09. travnja 2017. definirali bismo u komunikaciji s vama.

Pozivamo vjerovnike da za pripremu usklade ispune Obrazac 19. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava (čl. 259. st. 1. SZ)., koji se nalazi u prilogu.

Nakon usklađivanja, Agrolaguna d.d. izdat će vjerovniku potvrdu o usklađenom iznosu otvorenih stavaka na navedeni datum, čime će obrada prijavljenih potraživanja biti jednostavnija, jer neće iziskivati dodatno usklađivanje između kompanije i vjerovnika. Ovu ispravu potpisat će Rukovoditelji financijskih službi, kako bi se potvrdila njezina vjerodostojnost.

Nakon pribavljanja potvrde salda na dan 09. travnja 2017.  godine, samu prijavu tražbina treba izvršiti ispunjavanjem obrasca 18. Prijava tražbine u stečajnom postupku (čl. 257. st. 1. SZ), sukladno članku 32. Zakona o postupku izvanredne uprave, koji se nalazi u prilogu te uputiti na adresu Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom ”prijava – za izvanrednog povjerenika“  u dvije kopije, sukladno odredbama Stečajnog zakona. Jedna kopija je za potrebe Trgovačkog suda.

Za sva operativna pitanja, molimo kontaktirajte sljedeće osobe:

FRANKO ŠTERPIN (tel. 052/453-179, fax. 052/431-524, mob. 091/442-0768; e-mail: franko.sterpin@agrolaguna.hr)

LEANA PAULIŠIĆ (tel. 052/453-179, fax. 052/431-524, mob. 091/442-1011; e-mail: leana.paulisic@agrolaguna.hr)

Obrasci: