Agrolaguna d.d.

Kompanija smo čije se poslovanje odvija u više proizvodnih cjelina: vinogradarstvu, maslinarstvu i stočarstvu na 1200 ha obrađenih površina, a svi naši proizvodi su regionalno izuzetno poznati brendovi. Od 1200 ha obrađenih površina najveći dio čine vinogradi, maslinici i travnate površine. Maslinovo ulje, vino i sirevi predstavljaju autohtone istarske proizvode, a prodaju se pod brendovima “Ol Istria”, “Vina Laguna” i “Špin”. Do sredine 2013. kontinuirano ulažemo, najviše u nove vinograde i maslinike te u najsuvremeniju opremu kao preduvjete za proizvodnju vrhunskih proizvoda.

Misija

Naša misija jest osigurati najviše standarde kvalitete u proizvodnji vina, maslinovog ulja i sira. Pružiti vrhunski turistički doživljaj gostima te omogućiti kupcima vrhunski proizvod i vrijednost za novac.

Vizija

Naša vizija jest postati po kvaliteti vodeća poljoprivredna tvrtka u Hrvatskoj, primjer izvrsnosti poslovnih procesa i proizvoda, odnosa prema zaposlenicima, suradnje s partnerima te brige za okoliš i društvenu zajednicu.

vina laguna

Uspijevamo u izradi vrhunskih vina koja obogaćuju okus i dušu.

Politika

Jedna od vodećih prehrambenih kompanija u Istri. Primarni ciljevi našeg djelovanja jesu ispuniti zahtjeve i očekivanja kupaca i osigurati održivost proizvodnje te osigurati najvišu kvalitetu i sigurnost proizvoda te sukladnost sa zahtjevima kupaca. Proizvodne aktivnosti počinju na Istarskoj zemlji, plodnoj crvenici, u vinogradima, maslinicima, na pašnjacima… koji su sirovinska baza naših proizvoda. Ovi poljoprivredni proizvodi prerađuju se u pogonima, u kojima se oblikuju njeni finalni proizvodi. Kvaliteta sirovina i proces njihove prerade podjednako su važni u kreiranju proizvoda koji ispunjavaju sve zahtjeve i očekivanja kupaca. Stoga je u integriranju svih faza proizvodnje od polja do stola sustav upravljanja sigurnosti hrane i kvalitetom ključan za postizanje uspjeha.

POLITIKA

PROIZVODNJA HRANE

U proizvodnji hrane osobita se pažnja poklanja sigurnosti svih proizvoda na temeljima HACCP sustava i primjenom standarda IFS FOOD. Sigurnost proizvoda se postiže kontrolom zdravstvene ispravnosti hrane u svim koracima proizvodnog procesa, te poduzimanjem svih potrebnih radnji kako bi se osigurali za potrošače sigurni proizvodi sukladni važećoj zakonskoj regulativi.

Kroz sustav upravljanja kvalitetom, sigurnosti hrane i zaštitom okoliša definirali smo osnovne ciljeve našeg djelovanja na očuvanju okoliša, tla i voda koji hrane naše nasade, očuvanju i racionalnom korištenju resursa koji su baza održivog razvoja. Naši nasadi su duboko ukorijenjeni u istarski okoliš. Što se iz njega uzme mora mu se vratiti, a što u njega ne pripada ne smije mu se nametati.

Cilj integriranog sustava upravljanja je prepoznati rizike u svim segmentima poslovanja, upravljati njima kako ne bi postali prijetnjom, te pravovremeno uočiti i iskoristiti prilike za razvoj i rast. Sinergija poboljšanja u svim segmentima poslovanja doprinosi održivom poslovanju i opstanku na zahtjevnijem tržištu. Smanjenje potrošnje resursa (vode, energije, sirovina, radne snage) povećanjem učinkovitosti proizvodnih procesa ima pozitivne posljedice u mnogim segmentima sustava upravljanja:

  • Financijski smanjuje proizvodne troškove
  • Okolišno smanjuje negativan utjecaj na životnu i radnu sredinu s kojom smo u stalnoj interakciji
  • Tehnološki i organizacijski smanjuje opterećenje proizvodne linije
  • Logistički smanjuje volumene nusproizvoda i otpada.
  • Izgradnja prepoznatljivosti branda u današnjem globaliziranom svijetu uključuje i izgradnju prepoznatljivosti regije kroz zaštitu geografskog porijekla. Snaga koja izvire iz regionalnih specifičnosti i prepoznatljivosti važan je adut konkurentnosti na globalnom tržištu. Istarsko vino, Istarski sir i Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje redom su proizvodi snažnog regionalnog karaktera.

Pozitivna percepcija tvrtke i njenih robnih marki je generator prodaje proizvoda. Odnos prema svim zainteresiranim stranama, podrška stručnoj i lokalnoj zajednici oblikuje sliku tvrtke. Kontinuirana komunikacija sa zainteresiranim stranama, na primjerenoj razini u cilju je ispunjavanja uzajamnih potreba i očekivanja. U tom međuodnosu svaka od strana mora nešto uložiti: zaposlenici i dobavljači svoj rad i znanje u oblikovanje proizvoda, a Agrolaguna u njihovo znanje, kompetencije i radno okruženje koji su odlučujući za zadovoljstvo kupaca i sigurnost proizvoda. Stoga treba staviti naglasak na imperativ suradnje i osiguranja etičke i osobne odgovornosti u realizaciji zajedničkog cilja – kvalitetnog i sigurnog proizvoda koji ispunjava zahtjeve i očekivanja kupaca i zahtjeve važeće zakonske regulative. Kupac je zajednički izvor prihoda i uvjet opstanka svim zainteresiranim stranama.

Agrolaguna, iako lokalna istarska tvrtka, dio je globalnog tržišta. Prepoznavanje specifičnosti pojedinih tržišta, rano prepoznavanje prilika i prilagodba proizvoda specifičnim zahtjevima lokalnih kupaca osnova su za globalno širenje tvrtke.

Politika integriranih sustava upravljanja kvalitetom, sigurnosti hrane i zaštitom okoliša

Tvrtka: AGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju,
preradu i promet, Poreč
Skraćeni naziv: AGROLAGUNA d.d.
Sjedište i adresa: Poreč, Mate Vlašića 34
OIB: 84196188473
Matični broj: 3050939
Matični broj subjekta: 040003761
Registarski sud: Trgovački sud u Pazinu
Temeljni kapital društva: 146.217.500,00 kn (19.406.397,24 eur) uplaćen je u cijelosti
Ukupan broj dionica: 58.487
Nominalna vrijednost dionica: 2.500,00 kn (331,81 eur)
Tvrtka i sjedište banke: Žiro račun IBAN br. HR9124020061101017454 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i HR7023600001103017344 otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb.
Predsjednik uprave: Nerina Zec
Član uprave: Danijela Kontić